Interview pre Slovenský svetový kalendár

Na Miss Folklór 2017 prvýkrát účinkovali  zahraničné Slovenky z Vojvodiny

Už druhý rok vychádza Slovenský svetový kalendár z dielne Slovenského kultúrneho klubu. Je určený najmä pre všetkých zahraničných Slovákov a tento rok je v ňom uverejnený aj rozhovor so mnou. Veľká vďaka za šírenie osvety o súťaži Miss Folklór medzi krajanmi vo svete patrí Kataríne Mosnákovej Bagľašovej, ktorá bola aj členkou našej odbornej poroty počas tretieho ročníka súťaže. Náš rozhovor je uverejnený od strany 295 a celý kalendár si môžete pozrieť alebo stiahnuť tu.

Medzi finalistkami minulého ročníka boli dve vynikajúce speváčky, Anka Zorňanová z Nového Sadu, Andrejka Lačoková z Báčskeho Petrovca a tiež výborná tanečnica Alisa Oravec z Pančeva.

…Prostredníctvom súťaže chcem znovuobnoviť veľakrát zabudnuté väzby medzi krajanmi vo svete a našou spoločnou
domovinou. Zaslúžia si pozornosť, pretože im patrí vďaka za to, že aj mimo materského územia vytvárajú a zachovávajú slovenské kultúrne prejavy a sú neoddeliteľnou súčasťou spoluvytvárania a udržiavania našej národnej identity…

Anna Zorňanová v parte z Vojlovice

Alisa Oravec v parte z Pančeva

Andrea Lačoková v parte z Báčskeho Petrovca