Ako eventová spoločnosť sa nebránime organizácii akéhokoľvek tipu spoločenského podujatia. Máme bohaté kontakty v umeleckom svete a to nie len medzi hudobnými, či tanečnými zoskupeniami. Je nám veľmi blízka aj hudba klasická a jazzová. Skúsenosti máme tiež s organizovaním narodeninových osláv a plesov v rátane zabezpečenia technických, cateringových služieb a ostatných vedľajších obslužných činností a služieb.
No do pozornosti dávame prioritne ponuku komorného programu s finalistkami súťaže Miss Folklór. Už tri roky spolupracujeme s dievčatami, ktoré pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, vynikajú v interpretácii ľudového spevu, tanca, či v hre na hudobné nástroje a v spojení s ľudovou kapelou máme pripravený komorný program, ktorý ponúka pestrý celoslovenský regionálny prierez našej tradičnej ľudovej kultúry. Dievčatá sa tiež osvedčili ako príjemné hostesky na akciách, ktoré sme organizovali.