Folklór zažíva mediálny rozmach

  • Zvyky, piesne, tance, ľudová slovesnosť sa prenášali z generácie na generáciu, menili sa podoby týchto prejavov, ale pretrvali do dnešných dní vo svojej pestrej farebnosti, ktorá je našim národným bohatstvom a pýchou.

Narastajúci mediálny rozmach folklóru nám pomáha šíriť a zachovávať krásno našej tradičnej ľudovej kultúry a motivuje nás rozvíjať ho do rôznych podôb. Verím, že v tomto prípade to bude Never Ending Boom!

Ak ste nestihli rozhovor so mnou vo februárom magazíne MIAU , niečo z neho nájdete tu.