V prípade záujmu o spoluprácu, neváhajte ma osloviť písomne alebo telefonicky.

MissFolklór s. r. o.
Hálova 10, Bratislava 851 01

IČO: 50 248 707, DIČ: 2120275828
Číslo účtu: SK52 0900 0000 0051 1242 9269
SWIFT code: GIBASKBX

MissFolklór s. r. o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 110454/B