Veľmi oceňujem príležitosti, ktoré som mala a ktoré stále mám počas spolupráce s nižšie uvedenými subjektami…